Blog

Ako sa modliť (3.)

„Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v Duchu.“ (List apoštola Pavla Kolosanom 1,7-8) Epafrasa […]

O blogu

Témy „Zakladanie nových cirkevných zborov“ sa mnohí môžu rýchlo zľaknúť. Dôvodom je, že zneje príliš vznešene, odborne, akoby pre duchovných superľudí. Pravda je ale taká, že nám v princípe ide […]