Blog

Nakuknúť do života SOMA

Na prelome januára a februára tohto roku navštívila väčšia skupina mladých z Cirkvi bratskej tzv. SOMA zbory v USA. Táto cesta sa uskutočnila na základe súhlasu Rady CB, ktorému predchádzalo pozvanie od […]

Blog

Ako sa modliť (3.)

„Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v Duchu.“ (List apoštola Pavla Kolosanom 1,7-8) Epafrasa […]