Ako sa modliť (2.)

„…a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde.“ (List apoštola Pavla Kolosanom 1,5b-6)

ModlitbaPo poďakovaní za vieru, lásku a nádej Kolosanov pripomína Pavol „ako sa to stalo“. Kolosania počuli slovo pravdy, evanjelium.

Každý z nás, ktorý žijeme s Kristom sa vieme s týmto konštatovaním stotožniť. Vybaví sa nám tá chvíľa, tie momenty, rozhovory, keď sme po prvý raz nielen počuli ušami, ale srdcom, kedy sa evanjelium stalo aj pre nás osobne tou dobrou správou a zásadným spôsobom začalo premieňať náš život, kedy sme tak ako Kolosania porozumeli, čo je láska, viera a nádej. Historicky sa tiež vieme stotožniť aj s pokračovaním Pavlovho rozprávania o tom, že toto evanjelium spôsobilo tak u Kolosanov ako aj na celom svete rast. Veď existencia evanjelia tu a teraz po 20 storočiach je toho najlepším dôkazom.

Dokážeme však vierou prijať aj to, že toto evanjelium je tak isto mocné, prinášajúce ovocie a spôsobujúce rast aj na Slovensku v 21. storočí? Ak áno, vieme túto našu vieru spojiť so slovami? Dokáže aj z našich úst zaznieť evanjelium ako dobrá správa pre ľudí, ktorí žijú v našich mestách a dedinách? Nebojme sa evanjelizácie. Niekto povedal, že evanjelizácia je hovoriť evanjelium v moci Ducha Svätého, a výsledky nechať na Boha. Našou úlohou je hovoriť, Jeho úlohou je premeniť srdce. Môžeme sa iste spoľahnúť, že On tú svoju časť splní.

Modlime sa teda spolu, aby:

  • sme nanovo uverili, že evanjelium je mocné, prináša ovocie a spôsobuje rast
  • sme porozumeli, ako toto evanjelium relevantne komunikovať v našej dobe tak, aby bolo dobrou (a nie nezrozumiteľnou) správou
  • sme ako jednotlivci i zbory CB žili evanjeliovo
  • sme zo strachu z neúspechu a odmietnutia neboli mlčiacimi kresťanmi
  • nové zbory vznikali ako dôsledok pôsobenia a rastu evanjelia.

About Milan Mitana