Spôsob práce

AKO PRACUJEME?
Pracujeme na týchto troch úrovniach:

Úroveň 1 – Cirkevné zbory
Povzbudzujeme, pomáhame a trénujeme lídrov zborov ku zámernému a plánovanému zakladaniu nových zborov.

Úroveň 2 – Skupiny
Vyhľadávame skupiny, ktoré sa aktívne zaujímajú o zakladanie nového zboru. Spájame skupiny navzájom. Zapájame ich do tréningového programu M4 a koučujeme tímy.

Úroveň 3 – Jednotlivci
Vedieme a povzbudzujeme každého k zámernému misijnému životnému štýlu. Programom pre jednotlivcov je ponuka stáží, osobný koučing či práca s odbornou literatúrou v tejto oblasti.