O nás

VÍZIA
Miestna cirkev na každom mieste Slovenska.

KTO SME A POSLANIE
PLANt.SK je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Našim poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.

ČLENOVIA PLANt.sk

Tomáš Grulich

predseda PLANt.sk – zakladateľ cirkevného zboru Network, Praha
Grulich Tomáš

Kontakt
tomas.grulich@cb.cz
+420 777831970

  • Založil zbor Cirkvi bratskej (ďalej len CB) Černý Most v Prahe (2000), ktorý je materským zborom budúcemu zboru CB Rajská Zahrada, Praha.
  • V 2002-2010 bol členom evanjelizačného odboru pri Rade Cirkvi bratskej (ďalej len RCB) v ČR pre oblasť nových zborov.
  • Od 2012 je predseda odboru RCB ČR pre obnovu a zakladanie zborov a staníc, kedy sa stal aj členom riadiaceho tímu M4 v ČR.
  • Je zakladajúcim členom Nadačného fondu nových zborov v ČR (2002).

Tomáš sa vzdeláva v koučingu (pod Gene Wilsonom, USA) pre vedúcich zakladania zborov a je v mentorskom programe Dietricha Schindlera. V súčastnosti zakladá zbor Network v centre Prahy.

Tomáš štedro ponúkol svoje skúsenosti a vedomosti predať tímu, ktorý by koordinoval zakladanie zborov CB na Slovensku. Chce rozvinúť česko-slovenskú spoluprácu, napr. aj v rámci M4. Jeho cieľom je v období 2,5 roka pomôcť vybudovať tím a svoju vedúcu úlohu predať slovákovi. Jeho prínos je v jeho mentorskom prístupe a sieťovaní s mnohými iniciatívami v zakladaní zborov.

Tomáš Henžel

podpredseda PLANt.sk – kazateľ zboru Cirkvi bratskej v Nitre

Henžel Tomáš

Kontakt
tomas.henzel@gmail.com
0917 817 644

Prvýkrát sa k zakladaniu zborov dostal v Tanzánii na ročnej misijnej ceste (2002). Odvtedy je študentom a podporovateľom tejto práce. Počas štúdia v Londýne, mal možnosť inšpirovať sa rôznymi miestnymi aj národnými iniciatívami v zakladaní zborov. V roku 2008 sa presťahoval do Nitry, kde sa založil zbor. Toto dielo prevzal a prácu reštartoval aj vďaka programu M4.Tomáš verí, že v jadre života cirkevného zboru musí byť evanjelium. To vedie aj k imperatívu zakladaniu nových zborov.

Štefan Evin

predseda Rady Cirkvi bratskej v Slovenskej republike

Evin Štefan

Kontakt
stefan.evin@cb.sk
0908 655 262

Už ako laika ho zaujímali skúsenosti zahraničných kazateľov a predsedov cirkví, ktorí zažívali zakladanie nových zborov. V prvej polovici 90-tych rokov hneď využil možnosť zúčastniť sa seminárov CB zameraných na misiu v našej kultúre, kde sa začalo hovoriť aj o založení zborov na nových miestach (levická iniciatíva v Nitre).  Neskôr sa zúčastnil modulov Hnutia zakladania zborov.

Ako kazateľ v Leviciach, bol podporovateľom zakladania cirkevného zboru v Nitre a neskôr aj v Trnave. Dodnes je administrátorom misijného zboru v Nitre. S jeho staršovstvom úzko spolupracuje a zúčastnil sa s nimi na školení M4. Jeho presvedčením je, že Boží plán pre rast Jeho kráľovstva, je zakladanie nových zborov.  Roky sa modlí za to, aby Pán Cirkvi svoju cirkev vystrojil a vyslal na nové miesta.

Vníma povolanie do tejto služby a chce úsiliu zakladania cirkevných zborov pomáhať na celocirkevnej aj miestnej úrovni. V Štefanovi má odbor človeka schopného prinášať vízie zakladania zborov do rozhodovacích procesov cirkvi a byť pri výbere a vystrojovaní nových pracovníkov.

Ervin Mittelmann

zakladateľ cirkevného zboru Mozaika Košice

Mittelmann Ervin

Kontakt
ervin.mittelmann@cb.sk
0903 105 040

 

  • 2008-2012 bol kazateľom zboru CB v Kalinove
  • 2012-2013 pracoval ako pomocný kazateľ v Prešove
  • od r.2010 je členom správnej rady Únie detí a mládeže (ďalej ÚDM)
  • na jeseň 2013 sa naplno pustil do zakladania cirkevného zboru CB: Mozaika Košice

Jeho porozumenie Boha je misijné a od toho sa odvíja aj jeho kresťanský život od chvíle ako si ho Boh zachránil. Kdekoľvek ho Boh postavil (či na dedine, vo veľkom meste, či s mladými), vnímal svoje poslanie misijne. Na základe Božieho povolania, svojich skúseností a štúdia zakladania zborov dospel k presvedčeniu, že svoj život chce zasvätiť založeniu a vedeniu zboru Mozaika v Košiciach a podporovať podobné iniciatívy po celom Slovensku aj v zahraničí. Má skúsenosti aj s akciovými evanjelizáciami.

Momentálne sa spolu s tímom zúčastňujú programu M4. Túži vidieť komunitu kresťanov na všetkých sídliskách Košíc. Ervin chce pomôcť cirkvi rozvíjať Božie poverenie a zároveň a vníma potrebu ľudí zakladajúcich zbory na vzájomné prepojenie, učenie sa a povzbudenie.

Ján Máhrik

zakladateľ zboru Cirkvi bratskej Žilina II.

Máhrik Ján

Kontakt
jan.mahrik@cb.sk
0903 055 404

Vyrastal v rodine, ktorá zakladala zbor CB v Žiline. Dlhodobo sa venoval práci s mládežou v zbore a v rámci ÚDM celoslovensky. Táto služba bola zameraná na ľudí z necirkevného prostredia – evanjelizáciu a učeníctvo. Janči sa momentálne pripravuje na založenie dcérskeho zboru CB Žiliny II. Je kazateľom v zbore CB – Maják, kde má možnosť sa o zakladaní zboru veľa naučiť. Zároveň je vedený domácimi vodcami a je súčasťou aj mentoringového programu Dietricha Schindlera.

Vníma, že od učeníctva nie je ďaleko k zakladaniu zborov a Boh ho povoláva do tejto novej etapy. V  odbore je veľmi dôležité prepojenie na mládežnícku prácu CB a Janči je pre toto prepojenie ideálny. Je to človek veľmi inovatívny a kreatívny a chce slúžiť tým, čo mu Boh dáva naďalej, ako lokálne tak národne.

Milan Mitana

zakladateľ zboru Cirkvi bratskej Svätý Jur, administrátor PLANt.SK

Mitana Milan

Kontakt
mmitana83@gmail.com
0903 776 563

V Hnutí zakladania zborov pôsobil 6 rokov ako študent, neskôr učiteľ a administrátor. V rámci Hlasu pre Krista je vedúci sekcie Global Church Movements, ktorá sa predovšetkým zameriava na zakladanie zborov. Milan je vedúci stanice vo Svätom Jure, kde sa usilujú o založenie cirkevného zboru.

Milanovým presvedčením je, že náš národ môžeme zasiahnuť zakladaním „učeníckych“ zborov. Pre odbor sú prínosom jeho administratívne zručnosti a schopnosť uvažovať strategicky a štrukturálne.