Blog

Ako sa modliť (3.)

„Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v Duchu.“ (List apoštola Pavla Kolosanom 1,7-8) Epafrasa […]