Ako sa modliť (1.)

„Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. 4 Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým 5 pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach…“ (List apoštola Pavla Kolosanom 1,3-5a)

ModlitbaV poslednom čase na rôznych fórach Cirkvi bratskej diskutujeme o priorite rozširovania evanjelia a cirkvi do nových oblastí. Ako člen Odboru zakladania zborov / Odboru PLANt vnímam, že sú na túto tému rôzne pohľady.

Uvedomil som si však, že asi nik nie je proti samotnému jadru veci, teda aby sa „nejako“ evanjelium šírilo aj ďalej. Všetci túžime vidieť ďalších ľudí hľadajúcich Boha.  Ďalšou skutočnosťou, ktorá nás všetkých môže spájať je modlitba. Bez ohľadu na to, či som introvert alebo extrovert, či som odvážny zvestovateľ evanjelia alebo mám z evanjelizácie obavu, či som starý alebo mladý, či žijem v meste alebo na lazoch, prihovárať sa modlitbou k Otcovi môžem podobne ako to robil Pavol.

Apoštol po predstavení seba a Timoteja a po prianí milosti a pokoja, začína svoju epištolu kresťanom v Kolosách vďakou Bohu Otcovi. Viera v Ježiša Krista, láska ku všetkým kresťanom a nádej pripravená v nebesiach spája i nás kresťanov dneška, a teda i všetkých nás, ktorí sme súčasťou vetve cirkvi, ktorá sa volá Cirkev Bratská.

Preto aj ja chcem ďakovať za všetkých vás, za vašu vieru, lásku a nádej, ktoré nosíte v srdciach. Možno sú v tom srdci niekde ukryté a ani presne neviete ako presne ich žiť, ale sú tam, o tom som presvedčený.

Rozvíjajme VZÁJOMNÚ VĎAČNOSŤ v prostredí našich rodín, spoločenstiev, zborov, denominácie, ekumenických vzťahov. Pre nádej pripravenú v nebesiach je spojenie našej viery v Krista a LÁSKY KU VŠETKÝM svätým nevyhnutná. Bez nej je krátkozraké snívať o šírení evanjelia a cirkvi do nových oblastí.

Som preto vďačný

  • Za všetkých členov a priateľov CB
  • Za múdrosť starcov, za večnosť zápasiacu strednú generáciu i entuziazmus mladých
  • Za rodiace sa deti a ich láskyplných rodičov
  • Za tých z vás, ktorí s odvahou šírite evanjelium do nových oblastí, no aj tých z vás, ktorí vnútorne chcete, ale nemáte odvahu alebo neviete presne ako na to
  • Za bratov kazateľov, za staršovstvá, mládežníckych vedúcich
  • Za bratov v Rade CB
  • Za „obyčajných“ kresťanov, ktorí sú svetlom na svojom pracovisku, v škole, medzi susedmi
  • Za akýkoľvek pokus šíriť evanjelium do nových oblastí – priamo či nepriamo
  • Za hľadajúcich ľudí, túžiacich po „niečom viac“
  • No predovšetkým za Božiu vernosť a lásku naproti nám ľuďom

About Milan Mitana