Naše ciele

VÍZIA
Miestna cirkev na každom mieste Slovenska.

KTO SME A POSLANIE
PLANt.SK je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Našim poslaním je pomáhať cirkvi zakladať zbory, aby na každom mieste bola komunita ľudí odrážajúca Kristovu slávu.

10-10-10 ZA 10

ČO BUDEME ROBIŤ?
Túžime po tom, aby si nás Boh použil tak, že za 10 rokov bude existovať 10 nových zborov, bude rozvinutých 10 evanjeliových komunít s potenciálom pre vznik zboru, bude pripravených 10 nových vedúcich schopných založiť nový zbor.

KDE BUDEME ZAKLADAŤ CIRKEVNÉ ZBORY?

Tam, kde je vyššia koncentrácia ľudí. Teda mestá s obyvateľstvom nad 20 000.

V meste nad 100 000 túžime vidieť aspoň 1 zbor / 100 000 obyvateľov = 6 zborov v Bratislave, 2 zbory v Košiciach). V meste od 20 000 do 100 000 túžime vidieť 1 zbor = 37 zborov (Prešov – Senica).

Ak už v danom kraji existujú plány založiť zbor, sme im nápomocní.

Pracujeme s mapou prioritným miest a oblastí:

a) krajské a univerzitné mestá
b) oblasti bez evanjelikálneho zboru

PREČO TO BUDEME ROBIŤ?
V roku 2016 je stav Cirkvi bratskej (ďalej len CB) takýto:

  • 17 cirkevných zborov (16 Slovenských, 1 Kórejský)
  • 7 z 8 krajských miest má zbor Cirkvi bratskej
  • V prvej desiatke miest podľa veľkosti  (400 000 – 50 000 obyv.) je zbor CB v 7 mestách. Nie je v Trnave (7), Martine (8) a Poprade (10).
  • V druhej desiatke miest podľa veľkosti (50 000 – 30 000 obyv.) má CB 4 zbory  (Michalovce, Spišská Nová Ves, Levice, Bardejov). Chýba založiť zbor v 6 mestách.
  • V tretej a štvrtej desiatke miest podľa veľkosti (30 000 – 20 000 obyv.) má CB 1 zbor (Vranov nad Topľou). Chýba založiť zbor v 9 mestách.
  • CB má na Slovensku 1645 členov. V krajine s 5 500 000 obyvateľmi (0,03%).
  • Za posledných 10 rokov (2004-2014) narástol počet členov CB o 239 ľudí. CB založila 5 zborov (4 Slovenské, 1 Kórejský).
  • Lineárnym rastom pri aktuálnom tempe bude na Slovensku 1% obyvateľov členmi CB za 2232 rokov, teda v roku 4248.

PLANt.sk je pracovnou skupinou, ktorá chce napomáhať k rýchlejšiemu naplneniu 1%.