Naše ciele

10-10-10 ZA 10

ČO BUDEME ROBIŤ?
Našim cieľom je, aby v roku 2026, teda o 10 rokov, existovalo:

 • 10 novozaložených cirkevných zborov (ďalej len zbory)
 • 10 naštartovaných evanjeliových komunít, ktoré sa môžu v procese stať sa novými zbormi
 • 10 nových vytrénovaných lídrov, ktorí budú schopní založiť lokálny zbor

KDE BUDEME ZAKLADAŤ CIRKEVNÉ ZBORY?

Tam, kde je vyššia koncentrácia ľudí. Teda mestá s obyvateľstvom nad 20 000.

V meste nad 100 000 túžime vidieť aspoň 1 zbor / 100 000 obyvateľov = 6 zborov v Bratislave, 2 zbory v Košiciach). V meste od 20 000 do 100 000 túžime vidieť 1 zbor = 37 zborov (Prešov – Senica).

Ak už v danom kraji existujú plány založiť zbor, sme im nápomocní.

Pracujeme s mapou prioritným miest a oblastí:

a) krajské a univerzitné mestá
b) oblasti bez evanjelikálneho zboru

PREČO TO BUDEME ROBIŤ?
V roku 2016 je stav Cirkvi bratskej (ďalej len CB) takýto:

 • 17 cirkevných zborov (16 Slovenských, 1 Kórejský)
 • 7 z 8 krajských miest má zbor Cirkvi bratskej
 • V prvej desiatke miest podľa veľkosti  (400 000 – 50 000 obyv.) je zbor CB v 7 mestách. Nie je v Trnave (7), Martine (8) a Poprade (10).
 • V druhej desiatke miest podľa veľkosti (50 000 – 30 000 obyv.) má CB 4 zbory  (Michalovce, Spišská Nová Ves, Levice, Bardejov). Chýba založiť zbor v 6 mestách.
 • V tretej a štvrtej desiatke miest podľa veľkosti (30 000 – 20 000 obyv.) má CB 1 zbor (Vranov nad Topľou). Chýba založiť zbor v 9 mestách.
 • CB má na Slovensku 1645 členov. V krajine s 5 500 000 obyvateľmi (0,03%).
 • Za posledných 10 rokov (2004-2014) narástol počet členov CB o 239 ľudí. CB založila 5 zborov (4 Slovenské, 1 Kórejský).
 • Lineárnym rastom pri aktuálnom tempe bude na Slovensku 1% obyvateľov členmi CB za 2232 rokov, teda v roku 4248.

PLANt.sk je pracovnou skupinou, ktorá chce napomáhať k rýchlejšiemu naplneniu 1%.