O nás

VÍZIA
NOVÉ KOMUNITY EVANJELIA = NOVÉ CIRKEVNÉ ZBORY

KTO SME A POSLANIE
PLANt.SK je pracovná skupina Cirkvi bratskej. Našim poslaním je aktívne pomáhať celej denominácii ako aj jednotlivým cirkevným zborom (aj z iných denominácií, či nezávislých) zakladať nové cirkevné zbory. Hlavnú pozornosť zameriavame na rast cirkvi práve zakladaním nových cirkevných zborov. Veríme, že je to výrazný biblický spôsob šírenia evanjelia.

ČLENOVIA PLANt.sk

Tomáš Grulich

predseda PLANt.sk – zakladateľ cirkevného zboru Network, Praha
Grulich Tomáš

Kontakt
tomas.grulich@cb.cz
+420 777831970

  • Založil zbor Cirkvi bratskej (ďalej len CB) Černý Most v Prahe (2000), ktorý je materským zborom budúcemu zboru CB Rajská Zahrada, Praha.
  • V 2002-2010 bol členom evanjelizačného odboru pri Rade Cirkvi bratskej (ďalej len RCB) v ČR pre oblasť nových zborov.
  • Od 2012 je predseda odboru RCB ČR pre obnovu a zakladanie zborov a staníc, kedy sa stal aj členom riadiaceho tímu M4 v ČR.
  • Je zakladajúcim členom Nadačného fondu nových zborov v ČR (2002).

Tomáš sa vzdeláva v koučingu (pod Gene Wilsonom, USA) pre vedúcich zakladania zborov a je v mentorskom programe Dietricha Schindlera. V súčastnosti zakladá zbor Network v centre Prahy.

Tomáš štedro ponúkol svoje skúsenosti a vedomosti predať tímu, ktorý by koordinoval zakladanie zborov CB na Slovensku. Chce rozvinúť česko-slovenskú spoluprácu, napr. aj v rámci M4. Jeho cieľom je v období 2,5 roka pomôcť vybudovať tím a svoju vedúcu úlohu predať slovákovi. Jeho prínos je v jeho mentorskom prístupe a sieťovaní s mnohými iniciatívami v zakladaní zborov.

Tomáš Henžel

podpredseda PLANt.sk – kazateľ zboru Cirkvi bratskej v Nitre

Henžel Tomáš

Kontakt
tomas.henzel@gmail.com
0917 817 644

Prvýkrát sa k zakladaniu zborov dostal v Tanzánii na ročnej misijnej ceste (2002). Odvtedy je študentom a podporovateľom tejto práce. Počas štúdia v Londýne, mal možnosť inšpirovať sa rôznymi miestnymi aj národnými iniciatívami v zakladaní zborov. V roku 2008 sa presťahoval do Nitry, kde sa založil zbor. Toto dielo prevzal a prácu reštartoval aj vďaka programu M4.Tomáš verí, že v jadre života cirkevného zboru musí byť evanjelium. To vedie aj k imperatívu zakladaniu nových zborov.

Štefan Evin

predseda Rady Cirkvi bratskej v Slovenskej republike

Evin Štefan

Kontakt
stefan.evin@cb.sk
0908 655 262

Už ako laika ho zaujímali skúsenosti zahraničných kazateľov a predsedov cirkví, ktorí zažívali zakladanie nových zborov. V prvej polovici 90-tych rokov hneď využil možnosť zúčastniť sa seminárov CB zameraných na misiu v našej kultúre, kde sa začalo hovoriť aj o založení zborov na nových miestach (levická iniciatíva v Nitre).  Neskôr sa zúčastnil modulov Hnutia zakladania zborov.

Ako kazateľ v Leviciach, bol podporovateľom zakladania cirkevného zboru v Nitre a neskôr aj v Trnave. Dodnes je administrátorom misijného zboru v Nitre. S jeho staršovstvom úzko spolupracuje a zúčastnil sa s nimi na školení M4. Jeho presvedčením je, že Boží plán pre rast Jeho kráľovstva, je zakladanie nových zborov.  Roky sa modlí za to, aby Pán Cirkvi svoju cirkev vystrojil a vyslal na nové miesta.

Vníma povolanie do tejto služby a chce úsiliu zakladania cirkevných zborov pomáhať na celocirkevnej aj miestnej úrovni. V Štefanovi má odbor človeka schopného prinášať vízie zakladania zborov do rozhodovacích procesov cirkvi a byť pri výbere a vystrojovaní nových pracovníkov.

Ervin Mittelmann

zakladateľ cirkevného zboru Mozaika Košice

Mittelmann Ervin

Kontakt
ervin.mittelmann@cb.sk
0903 105 040

 

  • 2008-2012 bol kazateľom zboru CB v Kalinove
  • 2012-2013 pracoval ako pomocný kazateľ v Prešove
  • od r.2010 je členom správnej rady Únie detí a mládeže (ďalej ÚDM)
  • na jeseň 2013 sa naplno pustil do zakladania cirkevného zboru CB: Mozaika Košice

Jeho porozumenie Boha je misijné a od toho sa odvíja aj jeho kresťanský život od chvíle ako si ho Boh zachránil. Kdekoľvek ho Boh postavil (či na dedine, vo veľkom meste, či s mladými), vnímal svoje poslanie misijne. Na základe Božieho povolania, svojich skúseností a štúdia zakladania zborov dospel k presvedčeniu, že svoj život chce zasvätiť založeniu a vedeniu zboru Mozaika v Košiciach a podporovať podobné iniciatívy po celom Slovensku aj v zahraničí. Má skúsenosti aj s akciovými evanjelizáciami.

Momentálne sa spolu s tímom zúčastňujú programu M4. Túži vidieť komunitu kresťanov na všetkých sídliskách Košíc. Ervin chce pomôcť cirkvi rozvíjať Božie poverenie a zároveň a vníma potrebu ľudí zakladajúcich zbory na vzájomné prepojenie, učenie sa a povzbudenie.

Ján Máhrik

zakladateľ zboru Cirkvi bratskej Žilina II.

Máhrik Ján

Kontakt
jan.mahrik@cb.sk
0903 055 404

Vyrastal v rodine, ktorá zakladala zbor CB v Žiline. Dlhodobo sa venoval práci s mládežou v zbore a v rámci ÚDM celoslovensky. Táto služba bola zameraná na ľudí z necirkevného prostredia – evanjelizáciu a učeníctvo. Janči sa momentálne pripravuje na založenie dcérskeho zboru CB Žiliny II. Je kazateľom v zbore CB – Maják, kde má možnosť sa o zakladaní zboru veľa naučiť. Zároveň je vedený domácimi vodcami a je súčasťou aj mentoringového programu Dietricha Schindlera.

Vníma, že od učeníctva nie je ďaleko k zakladaniu zborov a Boh ho povoláva do tejto novej etapy. V  odbore je veľmi dôležité prepojenie na mládežnícku prácu CB a Janči je pre toto prepojenie ideálny. Je to človek veľmi inovatívny a kreatívny a chce slúžiť tým, čo mu Boh dáva naďalej, ako lokálne tak národne.

Milan Mitana

zakladateľ zboru Cirkvi bratskej Svätý Jur, administrátor PLANt.SK

Mitana Milan

Kontakt
mmitana83@gmail.com
0903 776 563

V Hnutí zakladania zborov pôsobil 6 rokov ako študent, neskôr učiteľ a administrátor. V rámci Hlasu pre Krista je vedúci sekcie Global Church Movements, ktorá sa predovšetkým zameriava na zakladanie zborov. Milan je vedúci stanice vo Svätom Jure, kde sa usilujú o založenie cirkevného zboru.

Milanovým presvedčením je, že náš národ môžeme zasiahnuť zakladaním „učeníckych“ zborov. Pre odbor sú prínosom jeho administratívne zručnosti a schopnosť uvažovať strategicky a štrukturálne.