Základný tréning zakladateľa zboru

Slovensko (2017)

Termín: 5.-8. máj 2017 (Začiatok v piatok o 19:00, koniec v pondelok o 16:00)
Miesto: Žilina
Cena: 15-50€
Registrácia: do 12. apríla 2017 (viď nižšie)


Základný Tréning Zakladateľa Zboru je vedený organizáciou Church Assistance Ministry. Kurz je navrhnutý tak, aby potenciálnym a začínajúcim zakladateľom zborov poskytol prehľadný postup pri zakladaní zboru v kultúre, ktorej žijú.

Tento seminár je vystavaný tak, aby previedol základnými krokmi v prvých dvoch rokoch procesu zakladania zboru. Nekladie si za cieľ presadiť konkrétny model cirkvi, ale ponúka usmernenie v procese rozvíjania základov. Tréning sa uskutočňuje ako kombinácia vyučovania a praktických cvičení účastníkov v oblasti vodcovstva.

Základný Tréning pokryje nasledovné fázy procesu založenia zboru:

  1. Príprava zakladateľa, jeho rodiny a tímu. Súčasťou tejto časti sú oblasti ako modlitebná príprava, príprava rodiny, emočná príprava, teologická a biblická príprava. Budeme sa zaoberať apologetikou/dôvodmi na zakladanie zborov a tiež možnými ťažkosťami v tomto procese. Predstavíme si profil efektívneho zakladateľa, čím lepšie pochopíme aj nevyhnutné predpoklady na službu budúceho lokálneho zboru.
  2. Fáza zrodenia myšlienky je čas kedy sa vyjasňujú prvotné idey a vízia. Nevyhnutne sa tu musíme zaoberať vytváraním a pochopením misie, centrálnych hodnôt, vízie a s cieľou skupinou nového zboru.
  3. Prenatálna (predpôrodná) fáza nového zboru. Toto je kľúčové obdobie, keď sa budujú prví vodcovia a vedenie, pridávajú sa noví ľudia, vízia nového zboru sa stane víziou celej novej skupiny. Kľúčové je vytvoriť tímy pre rôzne oblasti služby, premyslieť ako efektívne slúžiť všetkým vekovým skupinám. Ide tu o vytvorenie učeníckeho modelu zboru a evanjelizácie, ktorým sa budeme dôkladne venovať.
  4. Fáza pôrodu a rastu. V tejto časťi sa budeme venovať záležitostiam ako sú otvorenie zboru verejnosti, pokračujúce budovanie vedenia, služby, nedeľnej bohoslužby, práce s deťmi a mladými, ako aj zameranie sa na malé skupiny.

Ľudia, ktorých by sme veľmi radi privítali na Základnom Tréningu. (Poradie je podľa priority):

  1. Zakladatelia s manželkami, ktorí prešli posúdením vhodnosti (assesmentom) a súčasní zakladatelia s manželkami.*
  2. Súčasní a perspektívni koučovia zakladateľov zborov*
  3. Pocenciálni zakladatelia, ktorí sa chcú učiť o procese zakladania.
  4. Kazatelia možných budúcich materských zborov
  5. Denominační vodcovia a členovia Rady CB.
  6. Tím, ktorí posudzuje vhodnosť kandidáta (assesment) na túto službu (aby mali vedomosti o procese zakladania)

 

*Účasť je veľmi dôležitá                                             –Steve Elliott