Prečo zakladať zbory (3.) – Obnovovať celé Telo Kristovo

„Zakladanie nových zborov je najefektívnejšou evanjelizačnou metodológiou, akú poznáme.“ Peter Wagner, misiológ

Prečo zakladať zbory… ochudobňovať tie stávajúce?

Hovoríme tu spolu o túžbe vidieť rast a obnovu cirkvi na Slovensku. Možno aj ty sa úprimne pýtaš otázku „Ako?“ a hľadáš odpoveď. Ak sa začítaš do strán Biblie, dejín cirkvi, či misiológie narazíš čoskoro na opakujúcu sa odpoveď- zakladať nové cirkevné zbory. Je niekoľko veľmi bežných námietok, ktoré opakovane počuť a práve tým sa venujeme v týchto príspevkoch. Neodpovedám na ne však ja, ale nechávam za mňa hovoriť Tima Kellera. V predchádzajúcom článku (link) odpovedal na námietku, že áno v prvej cirkvi museli zakladať zbory, lebo veď žiadne neboli. Nonaša krajina je obsiata cirkevnými zbormi. Takže to s tým zakladaním prinajmenšom nie je až také urgentné.

Dnes bude Tim odpovedať na ešte častejšiu reakciu: „A čo všetky existujúce zbory, ktoré potrebujú pomoc? Zdá sa, že ich ignorujete.“ Vôbec to tak nie je. Ďalší dôvod, prečo chceme zakladať zbory, je, že:

Chceme neustále OBNOVOVAŤ CELÉ TELO KRISTOVO.

Je veľkou chybou myslieť si, že si musíme vybrať medzi zakladaním zborov a revitalizáciou zborov. Akokoľvek zvláštne sa to zdá byť, zakladanie nových zborov v mestách je jedným z najlepších spôsobov, ako revitalizovať mnoho starších zborov v blízkom okolí a obnovovať celé telo Kristovo. Prečo?

1. Nové zbory prinášajú nové nápady celému Telu. Existuje silná opozícia voči myšlienke, že potrebujeme zakladať nové zbory, aby sme oslovili rôzne prúdy „nových“ skupín ľudí, generácií a obyvateľov. Mnoho zborov trvá na tom, že všetky dostupné zdroje by sa mali použiť na to, aby sa našli spôsoby, akými pomôcť už existujúcim zborom zasiahnuť týchto nových ľudí evanjeliom. Niet však lepšieho spôsobu, ako naučiť staršie zbory novým zručnostiam a metódam, ako oslovovať nové skupiny ľudí, než zakladaním nových zborov. Sú to nové zbory, ktoré majú slobodu byť inovatívnymi a stávajú sa „Oddelením vývoja a výskumu“ pre celé Telo v danom meste. Staršie zbory sa často báli vyskúšať iný prístup alebo si boli úplne isté, že „tu to fungovať nebude“. Ale keď nový zbor v meste dosiahne nejakou novou metódou výrazný úspech, ostatné zbory si to časom všimnú a nazbierajú odvahu sami to vyskúšať.

2. Nové zbory sú jedným z najlepších spôsobov, ako objaviť tvorivých a silných vodcov pre celé Telo. V starších zboroch vodcovia kladú dôraz na tradíciu, vlastníctvo, rutinu a príbuzenské väzby. Na druhej strane nové zbory priťahujú viac dobrodružnejších ľudí, ktorí si cenia tvorivosť, risk, inováciu a orientáciu smerom na budúcnosť. Mnohí títo mužovia a ženy by nikdy neboli pritiahnutí či povzbudení do zodpovednejšej služby, ak by nebolo nových zborov. Často sa stáva, že staršie zbory „vytlačia“ mnoho ľudí, ktorí majú silné vodcovské zručnosti, ale nedokážu fungovať v tradičnejšom prostredí. Nové zbory k sebe priťahujú a pripájajú ľudí z mesta, ktorých obdarovania by inak v práci v Tele Kristovom neboli využívané. Títo noví vodcovia tak napokon prinášajú úžitok celému Telu Kristovmu v danom meste.

3. Nové zbory vyzývajú ostatné zbory k sebaskúmaniu. „Úspech“ nových zborov je vo všeobecnosti často výzvou pre dlhšie existujúce spoločenstvá, aby sami seba preskúmali v tých najpodstatnejších oblastiach. Niekedy je to iba v kontraste s novým zborom, kedy staršie zbory vedia konečne definovať svoju vlastnú víziu, zameranie a identitu. Rast nových zborov často dodá nádej starším zborom, že „sa to dá“, a možno to dokonca prinesie pokoru činiť pokánie za porazenecké a pesimistické postoje. Niekedy môžu nové zbory spolupracovať so staršími zbormi v založení a vedení služieb, ktoré by ani jeden z nich nezvládol robiť sám.

4. Nové zbory môžu byť „evanjelizačným kŕmidlom“ pre celú komunitu. Nové zbory často produkujú mnoho konvertitov, ktorí z rozličných dôvodov zakotvia práve v starších zboroch. Niekedy je nový zbor až príliš nadchnutý a orientovaný smerom von, ale zároveň je jeho vedenie nestabilné a nezrelé. Preto niektorí z konvertitov nemôžu zniesť búrlivé zmeny, ktoré sa v novom zbore pravidelne dejú a odídu do dlhšie existujúceho zboru. Niekedy zase nový zbor prinesie človeku evanjelium, ale tento novoobrátený človek rýchlo zistí, že do socioekonomickej kultúry nového spoločenstva „nepasuje“, a odchádza do už založeného zboru, ktorého zvyky a kultúra sú mu bližšie. Nové zbory v mestách vo všeobecnosti produkujú nových ľudí nielen sami pre seba, ale tiež pre staršie spoločenstvá.

Zhrnutie: Intenzívna snaha zakladať nové zbory je jedným z najlepších spôsobov, ako obnoviť existujúce zbory v mestách, a je jednoznačne najlepším spôsobom, ako môže celé Telo Kristovo v mestách rásť.

 


Z anglického Why plant churches (Timothy Keller) preložila Zuzana Sabolová,Londýn

About Tomáš Henžel

Zakladá zbor CB v Nitre.